Đừng vì một sai lầm mà đánh giá thấp khả năng chơi chân của Mendy