Haaland và Nunez có thể mở ra thời kỳ tái sinh tiền đạo trung tâm