Mikel Arteta và hành trình trải đầy bão tố cùng Arsenal