Những ông chủ thường làm gì khi quyết định mua 1 CLB?