Nửa năm ở Real Madrid của thợ săn Huntelaar diễn ra thế nào?