Tại sao thế giới bóng đá lại có quá nhiều bom xịt?