Top 5 món hời của bóng đá châu Âu 5 năm qua và công thức tái hiện