World Cup 2022 cập nhật: Đổi lịch đấu, Qatar gặp Ecuador tại sân nhà!