Ý nghĩa đằng sau tên gọi của các đội bóng hàng đầu Anh Quốc Kỳ 2